13 maart : jeugdboekenmaand

We gingen met de hele klas naar de bibliotheek omdat het jeugdboekenmaand is (het thema is sport en spel). Er stond een spel voor ons klaar. Je zat in groepjes van 2 of 3 personen. De bedoeling van het spel was om zoveel mogelijk volgers te krijgen op je blog. Je krijgt volgers door iets te posten op sociale media (voor je blog) en om iets te posten moet je 3 vragen beantwoorden. Die gaan over een boek dat in het aangeduide rek lag. Er waren een paar boeken bij die me wel leuk leken. Kortom : het was supertof en ik hield ook wel van het competitieve in het spel!
Lea (5b)

Verkeerseducatie

← terug naar schoolwerking

“10 op 10 voor een verkeersactieve school”:

schooljaar 2023-2024

Kalender:

8 september 2023: verkeersnamiddag in domein Kloosterheide (5de lj.)
22 september 2023: STRAPDAG (hele school)
21 en 22 september 2023: Fietsparcours in de schoolomgeving voor het 4de t.e.m. 6de leerjaar.
12 oktober 2023: Congres Verkeer op School (leerkracht werkgroep verkeer)
6 november 2023: Start Helm Op Fluo Top – campagne
? december: Maximum-fluo-dag. Welke klas doet voltallig mee aan de zichtbaarheidsactie?
9 februari 2024: Uitreiking Flu0-0scar
23 april 2024: De Grote Verkeertoets, 5de lj.
Mei = verkeersmaand. We oefenen onze vaardigheden als voetganger en/of fietser en behalen brevetten brons, zilver of goud (zie hier).
7 mei 2024: Verkeerstoets Zilver, 3de lj.
28 mei 2024: Verkeerstoets Brons, 1ste lj.
3-7 juni 2024: Parkour Campagne: ‘Iedereen in beweging’

Wat we al hebben gedaan dit schooljaar :

Mei = verkeersmaand
Fietsvaardigheid en manoeuvres oefenen in het 3de, 4de en 5de leerjaar.

Fietscontrole!

Op 2 mei kwamen agenten de fietsen van de kinderen van het derde tot en met 6de leerjaar controleren. Ook de helmen werden nagekeken. De agenten wezen op het belang van een goedpassende en correct vastgemaakte helm.
Gelukkig waren heel wat fietsen in orde. Wie een fiets met een gebrek aanbood, kreeg een vermelding op de fietscontrolekaart. Deze fietsen worden herkeurd op de dag van de fietsparcours of fietsvaardigheidstraining.
Het meest voorkomende mankement was het ontbreken van de reflectoren. Verlichting is niet verplicht overdag bij goede zichtbaarheid, maar reflectoren vooraan, achteraan, in de wielen en pedalen zijn dit wel.
Onze fietsers kregen na de controle een set fietslichtjes van de politie.


Uitreiking Flu0-0scar

We kunnen weer terugblikken op een heel geslaagde zichtbaarheidscampagne. Meer dan 90% van alle kinderen kwam met een fluohesje of ander zichtbaarheidsmateriaal naar school. Op de klasposters werden de stickers vlotjes bijeen gespaard door de fietsers die met een helm op naar school kwamen.
De kleuters van juf Els (groep 6) en de meisjes en jongens van meester Rik (5B) scoorden het best. Zij verdienden de Flu0-Oscar, de wisseltrofee die naar de klas(sen) gaat waar alle kinderen met een volle spaarkaart de campagne kunnen afsluiten. Proficiat!
Onze winnaars:

Deze klassen konden met een volle poster poseren. Hopelijk volgend jaar met een Flu0-0scar in de hand?

Workshop “Dode hoek in VR”

Dodehoekongevallen blijven jaarlijks voor tientallen (zwaar)gewonden zorgen. Wanneer het om een aanrijding tussen een fietser en een vrachtwagen gaat, is de balans vaak nog zwaarder. Jonge weggebruikers moeten ook in het basisonderwijs gesensibiliseerd worden voor het probleem.
In januari konden de kinderen van de derde graad een workshop rond de dodehoekproblematiek volgen. Hiervoor waren ze te gast in de Kinderplaneet. Lesgevers van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde leidden de VR-ervaring in goede banen. Aan de demotafel werden alle gevaarlijke zones rond de vrachtwagen aangeduid en het besluit geformuleerd: blijf weg uit de dode hoek!


8 september 2023: verkeersnamiddag in domein Kloosterheide (5de lj.)

Verkeer op school: van peuter tot zesdeklasser
Uitleg over de diploma’s en brevetten : klik hier.

Fietsparcours.
Verkeersouders en vrijwilligers

Veilig gedrag in het verkeer aanleren, vraagt tijd. De rol van ouders is daarom heel belangrijk. Als ouder ben je er immers vaak bij als je kind zich in het verkeer begeeft en die momenten kan je gebruiken om het goede voorbeeld te geven.
Op deze website www.verkeersouders.be/mijn-kind-in-het-verkeer vind je nuttige informatie over hoe je het best met kinderen het verkeer in gaat.
In september en mei/juni organiseren we voetgangers- en fietsparcours in de schoolomgeving. Om dit zo veilig, vatten onze helpers post op elk kruispunt en op plaatsen waar een manoeuvre moet worden uitgevoerd. Hiervoor doen we beroep op vrijwilligers. Er is een vaste groep verkeersouders die we graag willen uitbreiden. Kandidaten kunnen dit melden aan de klasleerkrachten of een mailtje sturen naar viviane.meeus@bernardusschool.be .
Meer info over de taak van een begeleider vind je hier.

Archief : 

Onze school behaalde een briljanten medaille!

Na 5 gouden medailles prijkt nu ook de briljanten Verkeer op School-medaille in onze trofeeënkast. We worden beloond met deze hoogste onderscheiding voor de deelname aan VSV-initiatieven die bijdragen tot het realiseren van een leerlijn verkeer van in de kleuterschool tot en met het zesde leerjaar.   
De leerlingen, leerkrachten en vrijwilligers van de Sint-Bernardusschool vieren hun briljanten medaille.
Klik hier om dit artikel te lezen.

“10 op 10 voor een verkeersactieve school”:

schooljaar 2022-2023

Kalender:

16 september 2022: STRAPDAG (hele school) en verkeersnamiddag in domein Kloosterheide (5de lj.)
19, 22 en 27 september 2022: Fietsparcours in de schoolomgeving voor het 4de t.e.m. 6de leerjaar
13 oktober 2022: Congres Verkeer op School (leerkrachten werkgroep verkeer)
7 november 2022: Start Helm Op Fluo Top – campagne
? december: Maximum-fluo-dag. Welke klas doet voltallig mee aan de zichtbaarheidsactie?
17 februari 2023: Uitreiking Flu0-0scar
22 april 2023: Bernardus op Stelten: ‘Schoolpoortquiz’ van het VSV.
25 april 2023: De Grote Verkeertoets (5de lj.)
Mei = verkeersmaand. We oefenen onze vaardigheden als voetganger en/of fietser. De leerlingen van het vierde leerjaar leggen het Grote Voetgangersexamen af, de kinderen van het zesde leerjaar het Grote fietsexamen.
5-9 juni 2023: Parkour Campagne: ‘Iedereen in beweging’

Wat we al hebben gedaan dit schooljaar :

Maximum-fluo-dagen in december en januari:
In deze klassen verdienden de titel ‘100 % Fluo-kampioen’: groep 3, 4B (2x), 5A, 5B en 6B. Alle leerlingen droegen bij een onaangekondigde controle hun fluohesje bij het naar school komen. Proficiat!
Natuurlijk verdienen ALLE kinderen die zichzelf dagelijks zichtbaar maken in het verkeer én de ouders die dit stimuleren en erop toezien een gemeende bravo.
Uitreiking Fluo-Oscar
En de winnaars zijn… 4B en 6B

“10 op 10 voor een verkeersactieve school”:

schooljaar 2021-2022

17 september 2021, 8u. We zijn gereed voor een fijne STRAPDAG

Activiteiten in de lagere school :

MAXIMUM-FLUO-DAG

Ieder jaar belonen we op het onverwachts in december de klassen die voltallig in fluo naar schoolkomen met een ‘maximum fluo- eretitel’. Doordat er steeds andere klassen of groepen in quarantaine moeten gaan, is er een alternatief bedacht.
Alle kinderen kregen 4 fluorescerende stickers om op hun rugzak, schooltas of fiets te kleven. Hopelijk zien we deze in onze schoolomgeving licht weerkaatsen in het donker. Alle beetjes helpen om ons maximaal zichtbaar te maken.

Onze vijfde gouden medaille is binnen!

Scholen die samenwerken met de VSV aan verkeer en mobiliteit, worden daarvoor beloond met Verkeer op School-medailles. Elk VSV-initiatief waaraan de school deelneemt, levert een punt op.
Scholen die minstens drie punten halen, krijgen een bronzen medaillepakket. Vanaf zes punten heb je recht op een zilveren medaille, en negen punten of meer levert een gouden medaillepakket op. Wij eindigden met 11 punten! Met de medailles hoopt de VSV dat scholen kiezen voor een volledige leerlijn verkeer, van in de kleuterklas tot in het zesde leerjaar. Onze school staat hier volledig achter.
Vanaf dit schooljaar kan je school -als je 12 punten verzamelt- ook een briljanten medaille behalen! We gaan ervoor!

Fietsparcours.

Per 2 kregen we een blad waarmee we onze fiets konden checken. We moesten dit invullen om te zien of onze fiets in orde was. Bijna alle fietsen waren in orde 👍 Dat moet voor het fietsparcours. Alles moet veilig zijn want bv. als je band plat of lek is, is dat heel gevaarlijk of als je ketting er af ligt ook.  We gingen eerst het parcours eens stappen om te weten hoe we het moesten doen en om uitleg te krijgen.  16 september was het zover, het fietsparcours. Dat moesten we natuurlijk doen met de fiets. Eerst per twee dan alleen. We moesten over de Branstsedreef gaan, dat is een drukke baan. We vonden het fietsparcours heel leuk😊

– Linske, Juule, Maite en Flo, 6B – 

Naast het maken van de vlagjes die het kruispunt versierden, werd er door verschillende klassen de WK-slak-race gehouden op de speelplaats. Onze speelplaats bleek te klein, waardoor er een vervolg aan de STRAPDAG nodig zal zijn om alle gekozen activiteiten te kunnen uitvoeren.

Het zesde leerjaar waagde zich na het lezen van een artikel over het WK wielrennen aan het ontwerpen van WK-T-shirts. :

Eerste leerjaar :

Het STRAPLIED van deze editie kan je hier beluisteren.

25 februari : uitreiking van de Fluo-oscar. De voorbij weken stonden in het teken van fluo-hesjes dragen,
helmen opzetten en stickertjes verzamelen. Alle klassen deden hun best om dit te realiseren en groep 6 mag zich terecht de trotse winnaar noemen van de felbegeerde fluo-oscar!

11 mei :


“10 op 10 voor een verkeersactieve school”: schooljaar 2020-2021

Mei was dé verkeersmaand in onze school.  Er werd heel wat geoefend, voetgangersparcours werden voorbereid en fietsparcours afgelegd. De leerlingen van het zesde leerjaar behaalden allemaal hun gouden fietsbrevet. De vijfdeklassers mochten hun diploma van de Grote Verkeertoets boven hun bed hangen. Proficiat! Naast de theoretische en praktische lessen was er ook het muzische luik.  Elke klas, vanaf groep 4 tot en met het zesde leerjaar, mocht zich creatief uitleven rond de thema’s verkeer en mobiliteit.  De verkeersmaand kon worden afgesloten met een mooie tentoonstelling. De kleuters toonden eigen verkeersborden en een verkeersparcours voor het raam.  In het eerste leerjaar werd er overgestoken op vrolijke zebrapaden. De tweedeklassers pimpten fluohesjes en maakten tekeningen van eigenzinnige voertuigen op z’n Panamarenko’s.  In de lokalen van 3A en 3B stonden 3D-collages.  De bezoekers (alle klassen trokken coronaproof in één richting doorheen de school) hadden ogen te kort om alles te ontdekken op de plattegronden.  4B zorgde voor een becommentarieerde diashow waarin de jongens en meisjes hun tekeningen toonden.  4A rapte een eigen tekst voor de camera. Daarna konden de bezoekers meedoen met het filmpje. 5A had de zelfbedachte dans op de ‘Helm Op Fluo Top-song’ op het digitale bord gebracht. Oei, ze droegen geen helm bij het dansen. Neen, de ontwerpen van hun helmen lagen op de tafels. Nog meer ontwerpen en creatieve knutselwerken kwamen uit de breinen van 5B. Milieuvriendelijke auto’s en helmen waren te bewonderen. Een groepje had ook een spelletje bedacht. Tof!  Tenslotte lieten ook de zesdes zien waaraan ze dachten bij ‘verkeerssituaties’. De ideeën kregen vorm in maquettes – al dan niet voorzien van quizvragen en opdrachten – en leuke kijkdozen. 
Besluit: iedereen heeft zijn best gedaan om er iets moois en interessant van te maken en dat is helemaal niet VERKEERd! 10/10 voor onze verkeersactieve school!

De rap van 4a :

Het verkeersgedicht van 4b :

3-7 mei 2021: Té gek met de gekke fietsen!

7 mei: Fietscontrole voor het vierde leerjaar.
Volgende week maandag legt het 4de leerjaar het fietsparcours rond de school af. Het is van groot belang dat de leerlingen met een veilige fiets rijden. Een fiets moet altijd in orde zijn! Daarom kwam de politie op vrijdag 7 mei alle fietsen controleren. Het 4de leerjaar is nu helemaal klaar om het fietsparcours veilig af te leggen!

10 -11 mei: Fietsparcours in de schoolomgeving voor het 4de t.e.m. 6de leerjaar.
28 mei: Apotheose van de verkeersmaand: tentoonstelling van, voor en door de leerlingen.
Juni 2021: Het Grote Fietsexamen voor het zesde leerjaar (i.s.m. Gemeentebestuur Bornem)

3 mei : het vijfde leerjaar oefent in Kloosterheide.
Domein Kloosterheide kleurde fluogeel op 3 mei.  De verkeersweek werd door het vijfde leerjaar ingezet met een namiddag fietsvaardigheid en het oefenen van manoeuvres. Afslaan, inhalen, kruisen, omheen een hindernis rijden en uitwijken, voorrang verlenen, slalommen, … het kwam allemaal aan bod. Ook ballet met meester Rik? Neen, hoor. Hier werd het achteruitkijken geoefend. Superbelangrijk, want fietsers hebben geen ogen op hun rug. Zo te zien hebben groot en klein een helm op. Dat is mega-top!

Actie :

16 november ‘20 : START ‘Helm Op Fluo Top’.

Er bestaat een campagnelied van Helm Op Fluo Top. De videoclip vind je hier.

In onze school wordt er massaal deelgenomen aan de actie Helm Op Fluo Top. Twee keer werd een steekproef genomen en nagegaan in welke klassen zijn iedereen goed zichtbaar naar school komt. In december waren de Fluo-Topklassen 1B en 2A. Op 20 januari waren er 3 klassen die volledig in orde waren: 1B, 2A en 4B. In alle andere klassen bleken de groepen bijna volledig (of toch meestal) met een fluo-uitrusting naar school te komen. Die enorme deelname aan de fluoactie is toch wel iets om fier op te zijn en is zeker geslaagd te noemen.

PROFICIAT! Twee keer goud voor de MAXIMUM-FLUO-DAG-KAMPIOENEN van 1B en 2A. Brons gaat naar 4A

Wat is een ‘verkeersactieve school’?

De benaming ‘verkeersactieve school’ kregen we door deelname aan het ‘10op10-project van de provincie Antwerpen. Dit project heeft bijna 20 jaar lang scholen ondersteund bij het opstellen en uitvoeren van actieplannen m.b.t. mobiliteit en verkeer. De provincie Antwerpen verlegde de focus ‘verkeersveiligheid’ van het 10op10-project naar Verkeersveilige Gemeente. Binnen dit gemeenteproject blijft verkeerseducatie een aandachtspunt waarbij de provincie Antwerpen gemeenten en politiezones adviseert over hoe ze hun scholen kunnen ondersteunen. Bornem is een deelnemende gemeente.

Verkeersparcours en praktijkgerichte verkeerseducatie

Verkeerseducatie bestaat uit een theoretisch luik en praktijkgerichte lessen.  Voor het theoretische gedeelte wordt er gewerkt met Octopus Verkeersland. Voor het praktische gedeelte werden lessen uitgewerkt met inspiratie uit dezelfde methode, maar ook uit het aanbod van ‘10op10’ van de provincie Antwerpen en eveneens van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.
Onmisbaar in de verkeerswerking zijn onze verkeers(groot-)ouders.  Deze groep vrijwilligers zorgt voor de assistentie bij de voetgangers- en fietsparcours in de schoolomgeving. Aan de kruispunten op het parcours kijken ze toe op de veiligheid van onze kinderen. Ze beoordelen de fietsvaardigheid en de kennis van de verkeersregels. Zonder hun hulp zouden we de verkeersparcours niet op een verantwoorde en zinvolle manier kunnen organiseren.
We kunnen ook beroep op hen doen bij uitstappen en praktijklessen op onze speelplaats.4B rapte een eigen tekst

21 februari 2020 : uitreiking van de fluo-oscar

Hoera! Onze poster is vol!

Februari: Oscarmaand!  Welke klas wint dit jaar de flu0-0scar?

Dinsdag 25 en woensdag 26 september 2018: FIETSPARCOURS IN DE SCHOOLOMGEVING

Op dinsdag legden de jongens en meisjes van het vijfde en zesde leerjaar hun parcours af.  Op woensdag was het de beurt aan het vierde leerjaar. Wij verwachtten dat alle kinderen fietsten met een fiets die tiptop in orde was.  Iedereen droeg een fluo hesje en een fietshelm. We vinden het heel belangrijk dat kinderen op een veilige manier naar school kunnen komen. Daarom deden we in september meteen een fietscontrole.

Vrijdag 16 september 2016: STRAPDAG

Wij doen mee!

 

Het Straplied vind je hier.

Actie: ‘Goed begonnen is veel gewonnen!’

Tijdens de week van 3 t.e.m. 7 september zal de wijkagent in de buurt van de school extra aandacht hebben voor een aantal verkeersinbreuken zoals:
– snelheid in de zone 30
– asociaal parkeergedrag
– gebruik van de veiligheidsgordel
– gebruik van de GSM
– voorrangsregeling aan oversteekplaatsen.
Weggebruikers die de verkeerregels niet naleven, zullen hierover worden aangesproken.
Hopelijk volstaat deze sensibiliserende en preventieve aanpak van de politie.
De daarop volgende week wordt repressief opgetreden. Dit wil zeggen dat de overtreders worden verbaliseerd.
Hopelijk is dit laatste niet nodig.  Om foutief gedrag te voorkomen werken kinderen in de loop van het schooljaar mee aan enkele straatacties.

21 febr.: Digitale wolven Groep 5&6

Vandaag kwamen de Digitale Wolven een workshop programmeren geven. In drie groepjes werkten we: 
Quiver: kleurprenten tot leven brengen
Panda-robotje programmeren
En een programmeerprogramma op de tablet waarbij branden moeten geblust worden. 
Kijk maar mee naar de sfeerbeelden:  

2 feb. : American games

Vrijdag 2 februari hadden de sportievelingen van het vijfde leerjaar afspraak in het Breeven. Op het programma : American games. Tof om de kans te krijgen om sporten te beoefenen die niet alledaags zijn : base-ball, rope-skipping, frisbee, kinn ball (dat is die grote roze bal op de foto’s!), football,… We hebben ervan genoten!

Zeeklassen 2023

[Donderdag 19 oktober]

Dag 4. Tijd voor een les over de bijvoeglijke naamwoorden en de trappen van vergelijking? Tja… we kunnen ons beperken tot de overtreffende trap. We startten met het beoordelen van de kamers en dat was zo geweldig. De NETSTE kamer – eigenlijk al de hele week – was fotowaardig. Wordt dat ooit nog overtroffen? Onmogelijk. Na het ontbijt volgde de SAAISTE activiteit: een uurtje les in het lokaal. Gelukkig deden de 32 FLINKSTE kinderen dit op z’n best. Vandaag was het misschien wel de LEUKSTE dag, met de ONTSPANNENDSTE activiteiten, de SNELSTE strandloop aller tijden, de UITBUNDIGSTE races met de go-carts, fun in het subtropische zwembad met de HEERLIJKSTE bubbelbaden en SNELSTE glijbanen, de SPECTACULAIRSTE survivaltocht door de duinen (uitgevoerd door de ALLERSTOERSTE durvers) en de KNAPSTE, MOOISTE en SPETTERENDSTE acts tijdens de show. En feesten dat die vijfdeklassers kunnen! PARTY ANIMALS! Hopelijk kunnen onze foto’s de OPPERBESTE sfeer weergeven. Geloof het: van al de SUPERLATIEVEN is geen woord overdreven.
Goh, wat gaan wij volgende week dit alles missen… “Gelukkig nemen we morgen de ALLERFIJNSTE kinderen (32 stuks!) weer mee naar huis.” En dit zijn de woorden van de GELUKKIGSTE leerkrachten van het noordelijk halfrond. 😊

[Woensdag 18 oktober]

Om 7u20 werd het startsein gegeven voor de derde zeeklasdag. Zou het weer een prachtdag worden? Wat dacht je? Ja, natuurlijk. De ochtendzon scheen over de wandelpromenade die we volgden richting Nieuwpoort Stad. Bij de boei namen we even tijd om samen te poseren.  Het Albert I-monument werd onze tweede halte. Daar hoorden we welke rol de Ganzenpoot speelde tijdens Wereldoorlog I. Hoe sluizen en vannen hun werk deden, konden we goed zien bij lage tij.
Omdat we in de namiddag werden verwacht in MuZEE, namen we de tram naar Oostende. Lunchen mocht in café De Volksbond. Onze juf en meesters waren enorm trots na de uitgebreide complimenten die de uitbaatster ons gaf. “Proficiat zeg. Deze groep kinderen is heel gemanierd en iedereen kan op zijn stoel blijven zitten. Onze andere gasten worden niet gestoord,” zei ze. De Sint-Bernardusschool is er zeker nog welkom. Fijn om te horen, he?!
MuZEE is het museum voor hedendaagse kunst waar we de rondleiding volgden ‘Kunst natuurlijk!’. In dit thema staan kunst en de link met natuur en duurzaamheid centraal. De gidsen zetten ons aan het denken terwijl we de werken bekeken. We zagen er werken van Anna Boch, Van Gogh en nog heel veel schilders van de laatste twee eeuwen. Het is eens iets anders dan oorlogsmonumenten, zandkastelen, krabben en schelpen.
Tijdens de terugrit begon het te regenen. Daardoor waren we genoodzaakt om over te schakelen naar een regenprogramma. Het werd een filmavond met Spiderman. Als afsluiter mochten we kiezen: rusten in stilte en met een goed boek in bed, of ons nog even uitleven in een gezelschapsspel.

[Dinsdag 17 oktober]

Fantastisch! Dat kunnen we zeggen over de tweede dag aan zee! De dag startte onder een stralende zon. De koude noordoostenwind was ook van de partij, maar wij zijn ‘beren’ en kunnen daar tegen. In de voormiddag bezochten we de Atlantikwall, de overblijfselen van de verdedigingsgordel van de Duitsers in beide wereldoorlogen. De meest geïnteresseerden volgden de rondleiding van twee en een half uur, anderen kozen voor de korte toer (anderhalf uur) of de medium versie (ergens iets tussenin). Zo bleef het voor iedereen leuk. We zagen luchtafweergeschut, kanonnen en ingerichte bunkers. ‘s Namiddags keerden we terug naar Nieuwpoort en bouwden we alweer zandkastelen. Niks zo plezant als spelen in het zand! Strandgids Luc nam ons later op de dag weer mee op verkenning. Deze keer langs de vloedlijn. Het leverde mooie foto’s op, kijk maar! Met meester David speelden we ‘balleke sneuvel’, een tikspel voor ploegen die elkaar uitschakelen in duels met ballenbadballen. Deze topdag kon voor de meesten al helemaal niet meer stuk toen we de frietjes roken. Kilo’s zijn er verorberd. Het stoofvlees/de vegetarische balletjes gingen er vlot in. Dessert: ijsjes! Wat een hotel is die Barkentijn toch!

[Maandag 16 oktober]
Op onze eerste zeeklasdag in Nieuwpoort werden we begroet door een stralend blauwe hemel en een zalig zonnetje, perfect weer voor een dag vol plezier.
Niet alleen was er tijd voor ontspanning op het strand. We werkten ook serieus tijdens de interactieve tentoonstelling over de indrukwekkende stormvloedkering. We kwamen meer te weten over dit imposante staaltje van waterbouwkunde dat bescherming zal bieden tegen de krachten van de zee.
In de namiddag gingen we vol enthousiasme krabben vangen op het staketsel. De opwinding steeg toen we bijna een gigantische kwal wisten te vangen, maar uiteindelijk konden we alleen een schattig mini-zeepaddenstoeltje als buit binnenhalen. Ondanks de bescheiden vangst genoten we volop van de uitleg van onze gidsen, die ons boeiden met hun uitgebreide kennis over de verschillende krabbensoorten.
Na het vieruurtje wachtte ons dé uitdaging van de dag: het opdekken van de bedden. Met teamwork en doorzettingsvermogen slaagden we er uiteindelijk in de bedden keurig op te maken, wat een kleine overwinning op zich was.
We besloten onze perfect geslaagde dag met een avondspel in de duinen. Vol enthousiasme kijken we uit naar de volgende dagen!