← terug naar schoolwerking

1ste leerjaar
leerkrachten juf Bernadette, juf Sarah, juf Anne
gebruikte methoden reken maar
veilig leren lezen
ankers
ik pen
tuin van heden
octopus verkeersland
hoogtepunten het letterfeest
de kookweek
verkeerseducatie we leren oversteken op het zebrapad
we behalen het voetgangersbrevet zilver
we verkennen de omgeving op verkenning door onze school
herfstwandeling in de Branstsedreef
bezoek aan het kerkhof
observatie lentebloemen in de Bloemetjeswijk
bezoek aan de kinderboerderij
activiteiten en uitstappen toneelvoorstelling
kronkeldidoe
bezoek aan het huis van de Sint
sportdag
schoolreis
hoe kan je participeren in de werking? hulp bij vervoer naar activiteiten
Meer weten over het eerste leerjaar? Klik hier

 

2de leerjaar
leerkrachten juf Jolien en juf Marie
gebruikte methoden reken maar
talent
ankers
ik pen
tuin van heden nu
octopus verkeersland
hoogtepunt eerste communie
verkeerseducatie we leren oversteken op het zebrapad
we behalen het voetgangersbrevet goud
we verkennen de omgeving herfstwandeling in de Branstsedreef
bezoek aan het kerkhof
bezoek aan de kinderboerderij
activiteiten toneelvoorstelling
megaspelenpaleis
sportdag
schoolreis
hoe kan je participeren in de werking? hulp als lees(groot)ouder
hulp bij 2 kindernamiddagen (voorbereiding eerste communie)
hulp bij vervoer naar activiteiten
3de leerjaar
leerkrachten juf Merel t.v.v. meester Ronny 
gebruikte methoden reken maar
talent
ankers
ik pen
tuin van heden nu
octopus verkeersland
hoogtepunt de eerste fietstocht in klasverband naar het gemeentehuis
verkeerseducatie we leren fietsvaardigheden
we behalen het fietsbrevet brons
evaluatierapport ‘Veilige en vaardige voetganger’
we verkennen de omgeving bezoek aan de muziekacademie
bezoek aan het park in Hingene
bezoek aan het gemeentehuis
bezoek aan de boerderij
activiteiten en uitstappen toneelvoorstelling
schaatsen
bewegingsjungle
sportdag
schoolreis
hoe kan je participeren in de werking? hulp bij vervoer naar activiteiten
hulp als begeleider bij activiteiten (vraaggestuurd)
4de leerjaar
leerkrachten juf Lotte en juf Elien
gebruikte methoden reken maar
talent
ankers
tuin van heden nu
octopus verkeersland
hoogtepunt de sportweek
verkeerseducatie we leren fietsvaardigheden
we behalen het fietsbrevet zilver
evaluatierapport ‘Veilige en vaardige fietser’
we verkennen de omgeving fietstocht Bornem centrum (belangrijkste monumenten zoals Pedro Coloma, kasteel van Bornem, kerk, landhuis, monument van de Boerenkrijg, standbeeld van de gesneuvelde soldaat)
bezoek aan de brandweer 
bezoek aan het containerpark
tijdens de sportweek (Notelaer, Zilverreiger, zeesluis Wintam)
activiteiten en uitstappen toneelvoorstelling
schaatsen
alles met de bal
sportweek
sportdag
schoolreis
hoe kan je participeren in de werking? hulp bij vervoer naar activiteiten
hulp als extra begeleider bij de sportweek
5de leerjaar
leerkrachten juf Viviane en meester Rik
gebruikte methoden reken maar
talent
ankers
octopus verkeersland
tuin van heden nu
hoogtepunt de zeeklassen in Nieuwpoort
verkeerseducatie we leren de regels voor fietsen in de schoolomgeving
we behalen het diploma ‘Grote verkeerstoets’
evaluatierapport ‘Veilige en vaardige fietser’
we verkennen de omgeving fietstocht in de schoolomgeving
natuurwandeling in het Nonnenbos en langs de Heuvel
activiteiten en uitstappen american games
zeeklassen (domein Raversijde, Sealife Blankenberge, bezoek duinenabdij, observatie aan het strand en op de golfbreker, …)
sportdag
hoe kan je participeren in de werking? hulp bij fietsparcours in de schoolomgeving
Meer weten over het vijfde en zesde leerjaar? Klik hier.

 

6de leerjaar
leerkrachten juf Katrien en juf Silvia (t.v.v. juf Maxime)
gebruikte methoden reken maar
talent
ankers
tuin van heden nu
octopus verkeersland
quartier étoile
hoogtepunten plechtige Communie
bosklassen in Durbuy
diploma-uitreiking
verkeerseducatie evaluatierapport ‘Veilige en vaardige fietser’
We leggen het Grote Fietsexamen af en behalen het fietsdiploma
we verkennen de omgeving bezoek aan het fort van Bornem
activiteiten en uitstappen doe-dagen in de Nekker
bezoek OLVP middenschool (kennismakingslessen)
bezoek doe-dagen SJABI
les alternatieve energie
bedrijfsbezoek
hoe kan je participeren in de werking? hulp bij begeleiding activiteiten (vraaggestuurd)
Meer weten over het vijfde en zesde leerjaar? Klik hier.

 

zorg
leerkracht juf Liesbeth, juf Stephanie, juf Gileen, juf Carine
taken groene leerkracht (vertrouwenspersoon voor pestgedrag)
beheert de leerlingendossiers
organiseert zorgoverleg, MDO en allerlei besprekingen
test het leesniveau
contactpersoon met het CLB
helpt leerlingen waar nodig (bijwerken, niveaugroep, extra uitdaging)
hoe kan je participeren in de werking? ingaan op uitnodigingen voor gesprekken
indien nodig je kind laten opvolgen en begeleiden : CLB, reva, logo, …
samen op weg gaan naar de goede begeleiding van je kind