Lagere school 5 en 6

In de 3de graad ligt de nadruk op het zelfstandig werken en plannen. Maar ook samenwerken in duo’s of kleine groepen komt aan bod. Dit met het oog op taakverdeling, verantwoordelijkheid en sociale vaardigheden. Deze vaardigheden komen in het middelbaar goed van pas.
Onder de vorm van MUVO-lessen wordt er in  de derde graad ook veel tijd besteed aan de creatieve ontwikkeling van de leerlingen. Alle aspecten van MUVO komen uitvoerig aan bod: beeld, drama, muziek en dans. Deze lessen worden gegeven door de klasleerkracht of door docenten van de academie in Hamme.

5de leerjaar

De principes van het contractwerk zitten voor een deeltje verweven in het lesgeven.  Het aanbod van moetjes en magjes wordt volgens opgelegde normen dagelijks afgewerkt. Als de lesonderwerpen er zich toe lenen, bepaalt het kind de volgorde van de taken.
Met het hoekenwerk , ‘De kieskast’, wordt gestart na de herfstvakantie. Het is uitgewerkt rond het principe van meervoudige intelligentie. Ieder kind heeft talenten.  De ene is goed in rekenen, de andere in tekenen of bouwen. In de ‘Kieskast’ kunnen de leerlingen opdrachten en activiteiten kiezen uit de 8 domeinen: muziek-, taal-, reken-, beeld-, natuur-, beweeg-, zelf- en samenknap.  Op die manier ervaren ze wat ze graag doen en waar ze goed in zijn.
De buitenschoolse activiteit van het jaar is de zeeklasweek in Nieuwpoort. Deze week is gevuld met leerrijke uitstappen, sport- en spelactiviteiten. Achteraf volgt in de klas de verwerking in de zeeklasmap.

6de leerjaar

Bepaalde periodes doorheen het schooljaar werken we met een contract. De leerlingen leren op eigen tempo (gekende) leerstof van alle vakken verwerken. Een aantal te respecteren voorwaarden laten hen nog meer plichtsbewust en doordacht te werk gaan: binnen de opgelegde tijd alles afgeven, zelf verbeteren met correctiesleutel of in samenwerking met de leerkracht, …
De maandelijkse routeplanner combineert leerrijke, speelse en ontspannende activiteiten voor leerlingen die vlugger klaar zijn met hun klaswerk. Dit met aandacht voor de individuele talenten van de kinderen. Leesopdrachten, wiskundige raadsels, Franse woordspelletjes, knutselwerken e.d. komen aan bod. Steeds wordt aangeduid of de activiteit individueel, per 2 of met meer gedaan kan worden. Regelmatig wordt tijd gegeven om de routeplanner te gebruiken, zodat ook leerlingen die minder vlug klaar zijn de kans krijgen hiermee te werken.
Hoekenwerk in het 6de leerjaar wordt in vele vormen aangeboden. Dat kan in de klas zelf zijn bij elk vak, zoals hoekenwerk rond het menselijk lichaam, constructies maken via plan en met divers materiaal, een periode uit de geschiedenis voorbereiden en voorstellen, … Maar het kan ook klas- en leerjaaroverschrijdend zijn. Zo wordt er 2 keer per schooljaar een hoekenwerk met proefjes rond techniek georganiseerd samen met alle leerlingen van het 5de en 6de leerjaar.
Om leerlingen van het 6de leerjaar bewust te maken van de wereld waarin we leven, krijgen ze regelmatig een actualiteitsopdracht. Door de krant uit te pluizen of naar het nieuws op radio, tv en internet te luisteren en kijken zijn ze op de hoogte van wat er gebeurt in binnen- en buitenland. Ze selecteren zelf interessante berichten die ze komen voorstellen in de klas.
Niet alleen in de klas en op school zelf wordt er geleerd en ontspannen. Via uitstappen zoals de zooklasdag, bezoek aan het fort in Bornem, doe-dagen en doe-aan-sportbeurs in Mechelen e.d.  krijgen de leerlingen de kans om elders veel kennis op te doen. Telkens is er via een terugblik en werkbundels in de klas een verwerking van de uitstap.
De absolute topper van het 6de leerjaar is de vijfdaagse bosklassen in Durbuy! Een ideale mix van leren, genieten, spelen en avontuur beleven waarover de leerlingen nog jaren later met veel enthousiasme over napraten!