Kleuterschool

← terug naar schoolwerking

We willen je graag even rondleiden in onze kleuterschool

Wie leert je kleuter kennen op school?

– Juf Helena (interim meester Ward tot Pasen) : groep 1, menggroep instappers en eerste kleuterklas
– Juf Julie : groep 2, menggroep instappers en eerste kleuterklas
– Juf Sarah: groep 3, tweede kleuterklas
– Juf Lotte: groep 4, tweede kleuterklas
(groep 3 en 4 zullen in de namiddag soms samen zitten !)
– Juf Hilde: groep 5, derde kleuterklas
– Juf Els: groep 6, derde kleuterklas
– Juf Lily: zij is onze kinderverzorgster en komt meehelpen in de klas (groep 1 en 2) op
woensdag, donderdag en vrijdag en dit telkens in de voormiddag.
– Meester David, meester Bart en meester Ben : leerkrachten bewegingsopvoeding ; geven 2
lestijden kleuterturnen en 1 extra lestijd zwemmen aan groep 5 en 6 (om de 14 dagen)
– Juf Saskia : zij is onze zorgbegeleider. Ze volgt alle kleuters op die extra zorg nodig hebben.
Ze ondersteunt het kleuterteam en onderhoudt mee contacten met ouders en CLB
– juf Alexandra : zij is een helpend hand bij de jongste kleuters
– Mevr.Leen Rousseau : de CLB-medewerkster van de school. Zij helpt, indien nodig, de
leidsters en/of ouders in het zoeken naar accurate probleemoplossende hulpmiddelen bij
probleemsituaties die rechtstreeks verband houden met de ontwikkeling van een kind. Indien je
problemen vermoedt bij je kind, kan je steeds via de juf van je kleuter, een afspraak maken bij
deze CLB-medewerkster.

De schooluren
Voormiddag: 8.40u – 11.50u
Namiddag: 13.20u – 15.40u
Opgelet! Woensdag: 8.40u – 12.15u
De kleuters worden tijdig op school verwacht! Vanaf 08.25u doen de kleuterjuffen onthaal in de klas. De ouders (of broers/zussen) brengen zelf de kleuters naar de klas. Er is tijd voor een korte mededeling !

Dagverloop
8u40      Kringmoment Activiteiten: waarnemingen, poppenspel, godsdienst… Keuzeactiviteiten (schilderen, knutselen, spelen in de verschillende
hoeken) Toiletbezoek Koek- en fruitmoment
10u20    Speeltijd
10u35    Water drinken en verder zetten van de activiteiten
11u50 – 13u20 Middagpauze
13u20    Vrij spel + activiteiten
Toiletbezoek Koek- en fruitmoment
14u50    Speeltijd
15u05    Water drinken en kringactiviteit / verhaal

Drank- en koekmomenten
Gedurende de dag maken we tijd voor 2 koek- en drankmomenten. Voor elke speeltijd eet je kleuter een koek/stukje fruit. Je kleuter brengt dit mee in een herbruikbaar doosje voorzien van zijn/haar naam. Gelieve géén koeken met chocolade mee te geven naar de klas! Na de speeltijd (voor- en namiddag) kan je kleuter op school een beker water drinken. De prijs ervan (€0.08) wordt aangerekend op de schoolrekening. Er wordt geen andere drank toegestaan op school.


Woensdag = gezonde dag
!
Je kleuter brengt dan een stukje fruit (liefst een appel, groentjes mogen ook) mee; reeds geschild en in 4 stukken gesneden in een herbruikbaar doosje. Op woensdag eten we GEEN koeken!


Kleuters kunnen al veel…
De kleuters worden zoveel mogelijk gestimuleerd om hun koeken- en fruitdozen zelf uit hun schooltas te nemen. Koop best een schooltas zonder al te moeilijke sluitingen en laat je kleuter hier thuis al een aantal keer mee experimenteren.


Middagpauze
Kleuters die boterhammen op school blijven eten, brengen deze mee in een brooddoos (géén aluminiumfolie!). Een drankje wordt op school aangeboden. Je kleuter kan kiezen tussen: plat- en bruiswater en melk. De prijs van de middagopvang wordt eveneens op de schoolrekening verrekend. Drankje is GRATIS!

Middagactiviteiten
De middagpauze duurt soms lang voor de kleuters. We proberen met de school af en toe een middagactiviteit te organiseren.

Communicatie
De briefwisseling tussen de klas en de ouders gebeurt nu overwegend elektronisch, om de papierberg te verkleinen. De themabriefjes, liedjes, versjes en brieven worden gemaild naar de ouders. Facturen, invulstrookjes, boekjes kunnen niet elektronisch doorgestuurd worden, daarom zal er in de schooltas van je kleuter een mapje zitten. Dit mapje blijft STEEDS in de schooltas zitten.

Hoe vieren wij verjaardagen?  Verjaardagen worden in de klas zeer uitgebreid gevierd! Kom een week vooraf even een afspraak maken…  We vragen met aandrang om géén snoepgoed of individuele geschenkjes mee te geven! We maken er graag een reuzefeest van met een cake, wafeltjes, ijsjes… die we allemaal samen gezellig opeten. Eventueel een aantal grote flessen/brikken drank maken het feest compleet. De bekers en bordjes van de klas mogen gebruikt worden. Wil je toch nog een geschenk geven? Dan kan je ons plezier doen met een klasgeschenk (een boekje, een popje, een trein, een puzzel…) Er liggen altijd geschenken in de klas die je kan overkopen. Kom hiervoor gerust even langs.

Wat doen we doorheen het jaar?
We werken volgens thema. Bv: Sint en Piet, de lente, boeken, de boerderij. Thema’s duren meestal één à twee weken. Ze  worden aangekondigd via e-mail. De meeste activiteiten van die week verlopen volgens het thema.  Extra activiteiten: vriendjesdag in Sint-Pietersburcht, schoolreis, sportdag, grootouderfeest, pyjamafeestje voor 3e kleuterklas, klasoverschrijdende activiteiten, kerstfeestje, verjaardagsbuffet, opendeurtjes, toneel, Rollebolle, 3 Koningen, grootouderfeest, sportdag (zie maand– en jaarkalender op deze website).

Oudercontacten
* 2 oudercontacten (zie maand– en jaarkalender op deze website).
* BELANGRIJK! Zindelijke kleuters in de klas zorgen voor meer veiligheid, meer hygiëne en meer pedagogische activiteiten. Wij verwachten daarom van jullie een actieve rol in de zindelijkheidstraining van je kind!

Extra activiteiten 3e kleuterklas:

– Om de 14 dagen zwemmen in het zwembad van Bornem
– initiatie van de Franse taal
– integratie met het 1e leerjaar
– voorbereidende lees- en schrijfoefeningen
– voetgangersbrevet brons

Om je beter van dienst te zijn maakt deze site gebruik van cookies.

Accepteer onze cookies om zo vlot mogelijk op onze website te surfen. Meer info over het privacybeleid, klik hier