Schoolrekening

← terug naar praktisch

Betalingsmodaliteit en wijze van betaling:
De gemaakte onkosten worden via de schoolrekening met aangehecht overschrij­vingsformulier betaald .
De verwerking ervan is geautomatiseerd. Gelieve deze rekening dan ook binnen de 14 dagen te betalen a.u.b.
Er volgt een afrekening per 2 maand. Er worden dus schoolrekeningen bezorgd begin november, januari, maart, mei en eind juni.  De leerlingen hoeven geen geld mee te brengen met uitzondering voor bepaalde acties (bloemenverkoop, voorverkoop pensenkermis, acties ouderraad …).

Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden?
Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen met de directie. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van je vraag.