Eerste leerjaar

Het aanbod van ons hoeken- en contractwerk is afhankelijk van het thema waar in de klas rond gewerkt wordt. Ook actuele thema’s komen aan bod.

Hoekenwerk :

De kinderen zijn verdeeld in groepjes van 2. We werken met een doorschuifsysteem. Mogelijke hoeken zijn : reken-, kleur-, lees-, schrijf-, computer-, wero-, knutsel-, bouw-, puzzel- en zoekhoek (patronen herkennen, letters ontdekken, afbeeldingen vinden).

Contractwerk :

De kinderen krijgen een werkboekje met vakoverschrijdende opdrachten (rekenen, taal, wero, schrift). Er zijn steeds 4 ‘moetjes’ en 3 ‘magjes’. Het is de bedoeling dat ze zelfstandig en binnen de afgesproken tijd de verplichte opdrachten afwerken.