20 maart : staking

Beste ouders,

Zoals jullie weten is er voor woensdag 20 maart een nationale staking aangekondigd in het onderwijs.
Wij willen investeringen in het basisonderwijs, in de onderwijskwaliteit voor jullie kinderen. Wij staken met ons personeel dus niet voor onszelf, maar wél voor een betere omkadering voor jullie kinderen !
In bijlage kan je lezen waarom er precies gestaakt wordt.
Nagenoeg iedereen van de leerkrachten staakt en daarom zullen de lessen uiteraard niet kunnen doorgaan. Zoals het er echter nu uitziet, zal ik zelfs geen personeel genoeg hebben om opvang te voorzien voor de kinderen. We zullen dus verplicht zijn om de school te sluiten.
Ik nam reeds contact op met de Pagadder, maar zij mogen wettelijk enkel opvang voorzien tijdens de schooluren als het over een aangekondigde verlofdag gaat of over een pedagogische studiedag.
Mag ik jullie vragen om de nodige regelingen te treffen zodat jullie zelf in de opvang van jullie kinderen kunnen voorzien op woensdag 20 maart ? Alvast bedankt voor de moeite !
Wij hopen op jullie begrip in deze situatie…

Meer informatie vind je in dit document.

22 feb. : week tegen pesten

Vandaag vrijdag 22 februari start de “week tegen pesten”. Ze loopt tot vrijdag 1 maart.
Aangezien we dit heel erg belangrijk vinden en we absoluut tegen pesten zijn, doet onze school hier terug aan mee.
Met de Move tegen pesten: STIP IT willen we alle kinderen en jongeren – en bij uitbreiding iedereen die sympathie heeft voor de Move tegen pesten – overtuigen dat pesten heel fout is.
Het plaatsen van 4 stippen op je hand betekent dat je akkoord bent met de vier afspraken die helpen om pesten tegen te gaan:

  1. Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen!
  2. Ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig maakt.
  3. Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij!
  4. Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt.

Door dit te doen, laat je weten dat je pesten echt niet oké vindt en dat je er zal zijn voor wie gepest wordt. Het zetten van de vier stippen op je hand doe je dus niet zomaar, maar hiermee ga je echt een engagement tegen pesten aan!
Volgende week zullen we op regelmatige tijdstippen de Move tegen pesten ook daadwerkelijk met de hele school doen. Vrijdag 1 maart op de carnavalviering doen we dit ook samen met alle kinderen.
Om de actie nog meer kracht bij te zetten en omdat we merken dat het oplossen van ruzies niet altijd van een leien dakje verloopt, stellen we ook de herstelmuur voor.
De herstelmuur geeft de kinderen de kans om een ruzie samen en op een goede manier op te lossen.
We hebben dit ondertussen al in elke klas voorgesteld. Vraag uw kind(eren) er gerust naar, hij of zij zal vast graag wat meer uitleg geven.

21 feb. : de herstelmuur

Deze week werd naar aanleiding van de week tegen pesten de ‘herstelmuur’ gelanceerd. De muur helpt de leerlingen om een ruzie of dergelijke zelfstandig op te lossen zonder tussenkomst van een leerkracht. Deze muur werd aan alle klassen van de lagere school en aan alle kleuters voorgesteld aan de hand van een leuk verhaal en een klasgesprek. De leerlingen vonden dit een leuk idee en waren meteen enthousiast.